Предимства
 
Реже всички видове метал до 6 мм
Повечето лазери не могат да режат мед, поцинкована ламарина, алуминизирани и цветни метали.

Нашият лазер може.


CU


 
Реже боядисани метали
Лазерът на Неона реже боядисани и анодизирани метали, без да уврежда боята. Повечето от другите лазери за рязане на метал не са подходящи за рязане на боядисани метали, защото прогарят и увреждат боята и повърхността на изделието.


 
Директно влизане в контур
При повечето лазери за рязане на метал се  налага точката на пробив да е извън контура на рязане. Това е така, защото се получава неравномерен пробив с по-широк отвор и обгорели ръбове.
При нашия лазер, този пробив е с дебелината  на основния сряз и не се налага заход.
 


Дебелина на сряза под 70 микрона
Малкият размер на точката на лазера и ниските температури на работа, гарантират тънък сряз с дебелина под 70 микрона.  Това е предимство, защото позволява изработката на много фини детайли.Оптимален разкрой на материала

Фината работа на машината, дава възможност  за прилепване на детайлите един до друг. Това е предпоставка за оптимален разкрой на материала, без при рязането на единия, качеството на другия да бъде влошено.


 
Минимални температурни деформации
При работа с лазер с висока мощност и постоянен (CW) режим на работа, по-тънките материали търпят температурни свивания и разширения в следствие на рязането. При работа, лазерът на Неона, влияе на материала със сравнително ниски температури, като по този начин предотвратява деформации.

 
Фини детайли и малки букви
Дебелината на сряза и минималните температурни деформации, спомагат за направата дори на много дребни и фини детайли.


  
Рязане с въздух
Не всеки лазер може да реже на въздух. Повечето лазери режат метал на азот или кислород, което оскъпява процеса. За непретенциозни детайли, рязането на въздух е добро и евтино решение.Точност
Спазване на конструктивни размери.

За нуждите на конструкторите, можем да гарантираме висока прецизност на възложената изработка. Прецизност, която може да се постигне само с лазер с характеристики и предимства като на нашия.