За проекта

Разработката на лазерната машина е изпълнена по проект, финансиран по оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", процедура "Разработване на иновации от стартиращи предприятия".

Общата цел на проекта е разработка на един базов модел лазерна машина, изработване на опитен образец и след успешното финализиране на проекта - последващо внедряване в производство на базата на натрупан опит и иновативен потенциал на дружеството.

Следващите цели (проекти) са разработване на още няколко модела лазерни машини с различна работна площ, лазерна мощност и допълнителна функционалност.
Така разработените няколко модела ще оформят продуктова серия, която да покрива максимално нуждите на пазара.