Фирмени данни

НЕОНА ЛАЗЕР ООД
Адрес на регистрация: София 1000, ул. Христо Белчев 48
Данъчна регистрация в община Средец, София
ЕИК:201782194

Предмет на дейност:
Производство на машини за обработка на метали и други материали /дървесина, камъни, твърди пластмаси и др./ включително тези работещи с лазерни лъчи, ултразвук, плазмена дъга или магнитни импулси.
Код по КИД: 28.4

Управители:
Росен Русев
Теодор Цветков

Банкова сметка:
BG28BPBI79401069327001
BPBIBGSF
Юробанк - клон СОФИЯ

Свързани компании:
Неона ООД – фирма с 20-годишна история и богат опит в продажба, сервиз и експлоатация на лазерни машини

www.neona.com