За иновацията

Иновативен елемент на проекта е интегрирането на маломощен фиброоптичен лазерен източник и модулирането му в специален режим на работа, водещ до изключително висока ефективност при ниска консумация на енергия и намалени вредни емисии.

Тази технология позволява разработването на достъпна система с производителност и качество, еквивалентни на алтернативните лазерни машини от висок клас, но с пъти по-конкурентна цена.


Ползи
- Възможност за работа с тънки листови метали (до 8 mm) при достъпна цена на машината
- Ниска консумация на ел. енергия (под 3 kW)
- Възможност за високопрецизно рязане без температурни деформации
- Висока надеждност и леснота при работа