Бъдещи модели

Първият модел е с работна площ 1000 x 2000 mm и мощност 3000W (pulsed)
Цялата серия лазерни машини ще включва 4 платформи със следните размери:

1000 x 600 mm (декември 2015)
2000 x 1000 mm (вече в производство)
2500 x 1250 mm (март 2017)
3000 x 1500 mm (ноември 2016)

Всяка платформа може да бъде оборудвана с някой от следните лазерни източници:

1500 W (pulsed)
3000 W (pulsed)
4500 W (pulsed)
1 kW (CW)
2 kW (CW)